VOLG ONS

Facebook Foundation grijs
 LinkedIn Foundation grijs
 Twitter Foundation grijs Pijl
Volg ons

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen omvat alle activiteiten waarmee Advisie vrijwillig een bijdrage levert aan de maatschappij. Dit houdt in dat Advisie geld, middelen en mensen ter beschikking stelt aan de  gemeenschap waarin zij actief is. Medewerkers worden gestimuleerd zich actief en vrijwillig in te zetten voor maatschappelijke projecten en goede doelen.

Tijdens de startbijeenkomst hebben de Advisie medewerkers de drie goede doelen voor 2016 gekozen. Er kon gekozen worden uit tien door de medewerkers aangedragen goede doelen. De meeste stemmen kregen: 

 

  • Vluchtelingenwerk Nederland
  • Stichting KiKa
  • Make A Wish

 

Dit betekent dat Advisie Foundation in 2016 een bijdrage zal leveren aan deze drie goede doelen. Ook zal er een vrijwilligers activiteit georganiseerd worden bij een nader te bepalen instelling of organisatie.

 

Verloting op startbijeenkomst Advisie
Begin januari hebben we de jaarlijkse verloting gehouden voor de Advisie Foundation.
De mooie opbrengst is mede te danken aan sponsoren en partners. De vele flessen wijn, sfeerlichten, cadeaubonnen, Alzheimer socks en een Koepon hebben de collega’s uitgedaagd om veel loten te kopen.

De mooie opbrengst stelt ons dit jaar weer in staat, om samen met de bijdrage van Advisie Business Solutions, onze gekozen doelen te ondersteunen. Ook zal het jaarlijkse uitje, waarbij een aantal Advisie medewerkers een groep minderbedeelden of ouderen een geheel verzorgd uitstapje aanbiedt, mede door deze opbrengst gefinancierd worden. Sponsoren, partners en collega’s hartelijk dank voor jullie gulle gave en inzet voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

PARTNERS


VluchtelingenWerk

  Make A Wish logo    Kika logo